O SZKOLE E-DZIENNICZEK DLA RODZICÓW REKRUTACJA EDUKACJA DOMOWA Galeria Kontakt
 
 

Jak wygląda nauka w szkole Montessori

"Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzacym w człowieku"

Dr Maria Montessori

Nauka w szkole Montessori zdecydowanie odbiega od konwencjonalnych standardów. W Integracyjnej Podstawowej Szkole Montessori Wawer pragniemy rozbudzać w uczniach ciekawość świata i inspirować ich do samodzielnego odkrywania jego tajemnic. Aktywność leży po stronie dziecka. Nauczyciel natomiast ma za zadanie tak przygotować otocznie, aby to inspirowało i zapraszało dziecko do wejścia w konstruktywną relację.

Dziecko z pomocą nauczyciela planuje i organizauje swoją pracę. Wyznacza swoje zadania. Na początku pomoc nauczyciela jest niezbędna, aby dziecko dowiedziało się, w jaki sposób planowac i jak dochodzić do celu swoich założeń. Ale stopniowo ucząc się wykonywania zaplanwanych zadań, dzieci stają się autorami własnego rozwoju.Są coraz bardziej niezależne.

 

Następnie dziecko realizuje swój plan. Nauczyciel służy mu swoją pomoca, czasem, radą, rozmową, wspólnie zastanawiają się, nad tym, co może być trudne. Nauczyciel pokazuje, w jaki sposób poradzić sobie z zadaniem, w jaki sposób szukac informacji i daje uczniowi czas.

W rezultacie dziecko podsumowuje i wyciąga wnioski ze swojej pracy, a także zastanawia się, co spowodowało, że osiągnęło bądź nie osiągnęło sukcesu. Dzięki takiemu podejściu dziecko wyrabia w sobie umiejętność zaplanowania, organizacji swojej pracy, samodyscyplinę, podejmowanie decyzji i samooceny. To daje możliwość dziecku odnaleznienia się w różnych rolach społecznych.

W klasach Montessori rozwój społeczny uczniów dzieje się samoistnie i spontanicznie. Dzieci współdziałają ze sobą na zasadzie swobodnego wyboru, podejmowaniu wspólnych działań i dialogu.

Klasy edukacji początkowej, to szczególnie korzystny czas w rozwoju ruchowym. Dziecko w tym wieku charakteryzuje wysoki stopień sprawności fizycznej, doskonałość ruchów lokomocyjnych i sportowych, zwłaszcza zwinności. W szkole głównym zajęciem dziecka staje się nauka szkolna, jednakże zabawa pownna zajmować nadal ważne miejsce w jego życiu. Dlatego klasy edukacji wczesnoszkolnej w szkole Montessori pozwalają na nieograniczony, spontaniczny i swobodny ruch. W klasie znajdują się półki z dostępnymi pomocami, stoły do pracy w grupie i pojedyncze stoliki do pracy indywidualnej. Regały zawierają bogaty zbiór zestawów pomocy z zakresu edukacji: polonistycznej, literatury, matematyki, geometrii, botaniki, zoologii, historii, przyrody oraz sztuki.


            

Stanowisko komputerowe, podręczna biblioteczka naukowa, zawierająca atlasy, słowniki, encyklopedie, literaturę popularno-naukową, beletrystykę, biografie różnych ludzi. Dzieci nie korzystają z gotowych podręczników, ponieważ w Montessori przygotowuje się dziecko do szukania informacji dla siebie, zapanowania nad wielością docierających z różnych źródeł informacji oraz filtrowania tychże. Dzieci w Montessori uczą się dogłębnie, a nie w sposób wyselekcjonownay przez autorów podręczników i programów szkolnych.

Dlaczego w taki sposób przygotowujemy przestrzeń dzieciom?

Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedyś świat zmieniał się powoli. Nasi rodzice żyli podobnie do tego, w jaki sposób żyli ich rodzice. Dzieci niejednokrotnie wykonywały zawody, w których pracowali ich rodzice. Różnic pomiędzy życiem rodziców, a życiem ich dzieci, wbrew pozorom nie było tak wiele. W dzisiejszych czasach, tak samo, jak dynamicznie dzieje się podtęp cywilizacji, rozwój techniki, rodzą się nowe potrzeby, a za nimi nowe zawody. Dlatego nie rzadko trudno przewidzieć, w jakiej rzeczywistości przyszłości przyjdzie żyć naszym dzieciom. Wiedza, którą się z nimi dziecij podzielimy, może okazać się bezuzyteczna w im współczesnym świecie.

W pedagogice Montessori przygotowujemy dzieci do życia, a nie do szkoły, czy na konkretne  studia. Zaopatrujemy je w umiejętności takie, jak myślenie, kreatywność, umiejeność poradzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach, umiejętności komunikowania się z innymi, bycia uczciwym w stosunku do samego siebie i innych ludzi. Nie chcemy wychowywać naszych dzieci do wyścigu. Chcem dać im mocne, trwałe fundamenty. Poczucie własnej wartości, niezależność i siłę, by móc żyć w zgodzie ze sobą.

                 

W klasie montessori znajduje się także aneks kuchenny, po to, aby uczniowie mieli dostęp do jedzenia i napojów, a byli przy tym samodzielni. Codzienne zmagania z samym sobą, przeplatają się z odpowiadaniem na potrzeby innych. Pieczenie, podawanie do stołu, wspólne spożywanie posiłków, czyni klasę szkolną wyjątkowym miejscem.