O SZKOLE E-DZIENNICZEK DLA RODZICÓW REKRUTACJA EDUKACJA DOMOWA Galeria Kontakt
 
 

O SZKOLE

Witamy na stronie Integracyjnej Podstawowej Szkoły Montessori Wawer.

Wraz z całym naszym zespołem pracujemy nad tym, aby w naszej szkole panowała rodzinna, przyjazna atmosfera, a każdy spotkany w niej człowiek, cieszył się wzajemnym szacunkiem i otwartością ze strony innych.

Dlaczego jesteśym bardzo dobrze przygotowani do tego, aby pracować z uczniem szkoły podstawowej? Ponieważ ...

   

 • Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori istnieje od  1 IX 2011 r., a więc działa czwarty rokna rynku edukacji alternatywnej.

   

 • Jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkół publicznych, wpisaną do rejestru placówek niepublicznych Biura Edukacji miasta st. Warszawa pod numerem 99/SPN

   

 • Ponieważ zatrudniamy tylko i wyłącznie ludzi z pasją, dla których uczeń, to indywidualny człowiek, fascynujący w swojej ludzkiej naturze, ciekawy świata.

 

 • Realizujemy międzynarodowy program Montessori w zakresie wczesnej edukacji  (I-III), a także w zakresie klas rozszerzających (IV-VI) , a który jest zgodny z podstawą programową i wymaganiami MEN, wzbogacony wiele cennych i wartościowych treści.

 

 • Nasi nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe.
 •  

 • Jesteśmy nauczycielami po polskich oraz międzynarodowych uczelniach, gdzie zdobywaliśmy odpowiednie kwalifikacje do pracy w systemie pedagogicznym Montessori w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i rozszerzającej. 

 

 • Nasi uczniowie realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ( 5 i 6 latki ) oraz  obowiązek szkolny (uczniowie klas I - VI). Szkoła kształci uczniów w zakresie edukacji wczesnoszkolnej na dwóch etapach nauki : na drugim etamie edukacja wczesnoszkolna ( klasy I - III ) oraz na trzecim etapie nauki ( klasy IV - VI ).

   

 • Szkoła podlega nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty, przwiduje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych i ferii, określone dla szkół publicznych.

 

 • Szkoła przestrzega zapisów prawa oświatowego, stosuje i wystawia świadectwa, zgodne z rozporządzeniem o systemie oświaty.

   

 • W roku szkolnym 2014/2015 szkoła pracuje czwarty roki prowadzi dwa oddziały klasowe na poziomie II Montessori (odpowiadający klasom I - III) oraz jeden integracyjny oddział klasowy na poziomie III Montessori (odpowiadający klasom IV-VI)

 

Tymczasowy adres szkoły :

ul. HALNA 20  Warszawa, Miedzeszyn

w budynku: Publicznego Liceum im.J.Wybickiego , na lewo, wchodząc z wejścia głównego

(skrzyżowanie z ul.Mozaikową)

Agnieszka Kurek-Zasacka

Dyrektor Centrum Edukacji Montessori,

Nauczyciel Montessori (MACTE)