REKRUTACJA DLA RODZICÓW INFANT TODDLERS PRZEDSZKOLE INTEGRACJA Galeria Kontakt

Sprawdź, kogo poszukujemy do naszego zespołu ?

INTEGRACJA

W naszym przedszkolu podejmujemy wyzwanie wdrażania programu włączającego dzieci zarówno wybitnie zdolne, jak również dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, stwarzając dla nich empatyczne, odpowiednio dostosowane do ich potrzeb środowisko, w którym są prawdziwą, ważną częścią przedszkolnej społeczności.

Dzieci z długimi własami, dzieci w krótkiej fryzurze,  w okularach, bez, o niebieskich, brązaowych, czy zielonych oczach. Dzieci polskiej narodowości, dzieci innych narodowości. Dzieci uzdolnione, dzieci  z niepełnosprawnością umysłową, z porażeniem mózgowym, dzieci z dzieci z nadpobudliwością psychoruchowo, z autyzmem,  z zaburzeniami emocjonalnymi, dzieci z zespołem Downa i wieloma innymi szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. One wszystkie są wśród nas, są częścią nas.

W naszej placówce celem jest stworzenie środowiska, w którym potrzeby wszystkich dzieci są spełniane. Realizujemy program włączający. W klasie, na dworze, w lesie, na obozie, na wycieczce. Te i inne wyzwania stawiamy sobie w naszej pracy każdego dnia.

Słowa Marii  Montessori  "Daj mi czas", to słowa, które niezwykle adekwatnie wpisują się w pracę każdego z naszych dzieci. Każde dziecko, w różnym czasie zdobywa różne umiejętności, kolejne sprawności, wiedzę, niezależność.

Nauczyciele i specjaliści mają im w tym dopomóc.

W przedszkolu realizujemy bogaty program rewalidacyjn-kompensacyjno-korekcyjny.

W nowoczesnym budynku, który się dla nas buduje nie zabraknie miejsca na infrastrukturę przygotowaną specjalnie z myślą usprawniania i wspomagania rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwoju.

Nasz program zawiera ...

 • Programy rewalidacyjne, w tym dokumentację IPET, diagnozę pedagogiczną,
 • Dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb dziecka
 • Program korekcyjno-kompensacyjny
 • Programy terapeutyczne i usprawniające
 • Diagnozę logopedyczną
 • Terapię logopedyczna, w tym alternatywne sposoby komunikacji
 • Diagnozę integracji sensorycznej
 • Terapię Si
 • Diagnoza fizjoterapii
 • Fizjoterapia
 • Elementy treningu umiejętności społecznych
 • Elementy treningu skutecznej komunikacji
 • Elementy treningu skutecznego uczenia się
 • Zajęcia rozwijających uzdolnienia;
 • Opieka i wspomaganie psychologiczne, pedagogiczne