REKRUTACJA DLA RODZICÓW INFANT TODDLERS PRZEDSZKOLE INTEGRACJA Galeria Kontakt

Sprawdź, kogo poszukujemy do naszego zespołu ?

PRZEDSZKOLE

W pedagogice Montessori, dziecko jest autorem własnego rozwoju. Jest podmiotem działającym. "Dziecko ma być budowniczym samego siebie”. Integracyjne Przedszkole Montessori, to  miejsce, w którym  od dwunastu lat z powodzeniem i niezmienną pasją budujemy przyjazne środowisko dla dzieci. Przedszkole zostało wpisane do rejestru szkół i placówek niepublicznych m.st.Warszawy pod numerem 170/PN.


Obok roli aktywnego dziecka, przygotowanego nauczyciela, Montessori wprowadziła  przygotowane otoczenie, które oddziałuje na dziecko. Zmiana miejsca i ról, jakie przypisała Montessori dziecku i nauczycielowi, pozwala traktować jej pedagogikę, jako coś wyjątkowego i aktualnego w dobie dzisiejszych realiów. O Rekutacji przeczytasz tutaj.

Cele pedagogiki Montessori

  • Dorosły i przygotowane otoczenie ma na celu wspierać dziecko w jego naturalnym rozwoju, we wzrastaniu na samodzielnego, pełnowartościowego człowieka. Pełnego sił i wiary w siebie, odpowiedzialnego, zdolnego świadomie dokonywać wyborów.
  • Dzieci w szkołach Montessori uczą się dogłębnie. Wychowanie to daje możliwość wielopłaszczyznowego rozwoju. Zarówno duchowego, społecznego, emocjonalnego , fizycznego i umysłowego rozwoju dziecka.
  • Uczenie się, to nie wyścig. Wykorzystując  indywidualne cechy i zdolności dziecka ma rozbudzić jego naturalne zainteresowane światem.
  • Człowiek jest postrzegany i traktowany jako nierozerwalna całość. Duch, ciało, umysł i emocje sa ze sobą w nierozerwalnym związku. 

Pedagogika Montessori w swoim podejściu :

- Rozwija indywidualne cechy osobowości dziecka,

- Rozwija samodzielność i wiarę we własne możliwości

- Rozwija koncentrację, ćwiczy umiejętność skupienia i pamięć

- Uczy szacunku do innych i siebie samego

- Rozpoznaje potrzeby i zainteresowania dziecka i podąża za nimi,

- Uczy prawidłowych relacji z otoczeniem, rzeczywistych związków,

- Uczy współpracy i współdziałania, zamiast rywalizacji i porównywania

- Jest wolna od rywalizacji i współzawodnictwa

- Bazuje na naturalnej ciekawości dziecka otaczającym je światem

- W miejsce przymusu, wprowadziła wolność, która jest nierozerwalna z samodzielnością i odpowiedzialnością

- W miejsce dyscypliny, wprowadziła wewnętrzną dyscyplinę, która rozwija się w środowisku wolności i odpowiedzialności